Dobrodošli na zvanični sajt
Instituta za prirodnu medicinu Podgorica

Prirodno liječenje je najstariji oblik liječenja. Prirodno liječenje je, vjerujemo, proizvod Božjeg dara ljudima, vjekovnog uspešnog iskustva u njegovoj primjeni i naučne opravdanosti. Prirodno liječenje je, vjerujemo, najbolji način liječenja jer se bavi liječenjem uzroka bolesti. Za prirodno liječenje nijesu potrebne škole, diplome ili visoka tehnologija. Prirodno liječenje može primjenjivati svaka osoba, samostalno, u svojoj režiji i u kućnim uslovima.

Prirodno liječenje u suštini obuhvata:

Napomena: Institut za prirodnu medicinu Podgorica (IPM) se ne bavi dijagnostikovanjem, prevencijom i liječenjem bolesti. Ni jedna osoba ne treba da koristi informacije sa ovoga sajta za dijagnostikovanje, prevenciju i liječenje bolesti bez konsultacije sa kvalifikovanim medicinskim stručnjakom (ljekarom).