Napomena: Biljne formule nijesu zamjena za ljekove i druga medicinska sredstva koje pripisuju kvalifikovani medicinski stručnjaci (ljekari). Niko nije pozvan da koristi biljne formule bez konsultacija sa ljekarom.